Technische analyse uitgelegd: moving averages

De moving average is een veel gebruikte vorm van technische analyse. De meest voorkomende varianten zijn de SMA (Simple Moving Average) en de EMA (Exponential Moving Average). Hoewel de berekening van deze 2 verschilt worden ze wel op een zelfde manier toegepast.

Ze worden ingezet om op korte- en lange termijn prijstrends te identificeren. De moving average is een prijslijn die is gebaseerd op een gemiddelde prijs over een bepaalde periode. 

 De SMA is de meest voorkomende vorm van technische analyse

Simple Moving Averages (SMA):

Een SMA is gebaseerd op een bepaalde tijdsperiode waarover een gemiddelde prijs word berekend. Bijvoorbeeld, een SMA14 is een gemiddelde prijsberekening over 14 perioden. Die periode kan 5 minuten zijn (14 * 5 = gemiddelde prijs van de laatste 70 minuten) maar ook 1 uur of 1 dag. Hoe grote het aantal perioden is des te minder reactief is de SMA op de prijsbewegingen.

Simple moving average
In bovenstaande screenshot gebruiken we 3 verschillende Moving Average indicators

Hoe werkt de SMA?

De SMA wordt berekend door het aantal vereiste perioden te nemen en de som van de afsluitende prijswaarden bij de afsluiting op te tellen. Dus als u de SMA 12 voor de prijs om 12 uur berekent, neemt u dan de prijs elk uur ervoor tot 13.00 uur op – en vat ze dan samen. De volgende stap is om het totaal te delen door het aantal perioden. Het is gewoon de gemiddelde prijs voor het aantal perioden.

Vaak worden simple moving averages in combinatie met elkaar gebruikt om trend veranderingen te herkennen. Wanneer een korte termijn SMA14 bijvoorbeeld lager is dan een langere  termijn SMA100 en de SMA14 kruist de SMA100 naar boven toe dan kan dit gezien worden als een koop signaal. Is het andesom het geval, dan geldt dit als verkoop signaal.

Exponential Moving Averages (EMA):

exponential moving average
De rode en blauwe lijn vertegen woordigen hier 2 verschillende gemiddelde waardes over 2 verschillende periodes.

De Exponential Moving Average, (EMA)

De EMA is net als de SMA een gemiddelde prijs lijn, het verschil zit hem in de berekening van de gemiddelden. Ook een EMA is gebaseerd op een tijdsperiode en worden op dezelfde wijze als de SMA aangeduid.

Hoe werkt de EMA?

Net als de SMA word de EMA berekend door het gemiddelde van het aantal perioden te berekenen, met als verschil dat de EMA de meest recente perioden zwaarder laat meetellen in de berekening. Dit noemen we een wegingsfactor. Hierdoor kan je met een EMA de trend van een langere periode zien terwijl ook de kortere trend zichtbaar is. Koop en verkoop signalen worden net zo als bij de SMA afgelezen.

DELEN
Vorig artikelWat is een blockchain?
Volgend artikel50 trading tips