Crypto regelgeving in NL en de EU

De vandaag gepubliceerde krantenkop ‘Minister Hoekstra onderzoekt wenselijkheid Nederlands verbod op bitcoin’ is geen toeval.[1] Vanuit de Europese Unie is men al langer bezig met regelgeving omtrent crypto. Op nationaal niveau is er op dit moment een wetswijziging aan de gang die de Europese AML-Richtlijn in Nederlandse wetgeving omzet.[2][3] Leuk detail, terwijl Nederland bezig is deze richtlijn te implementeren is er alweer een aanpassing op de richtlijn in de maak is die deze wet dus weer gaat aanpassen.

regelgeving bitcoin nederland europa
Regelgeving voor cryptocurrency voor Nederland en Europa is in de maak

Wat gaat er veranderen door deze regelgeving?

Onderzoek:

Het doel van de regelgeving streeft naar meer toezicht op virtuele valuta transacties. Deze worden op dit moment nog niet voldoende gemonitord in de ogen van de autoriteiten. Mogelijke oplossingen die aangedragen worden zijn voor velen al bekend. Denk aan een Tier verificatie bij bijvoorbeeld kraken. Hierbij dien je je te identificeren aan de hand van een ‘government issued id’ met andere woorden je dient aan te tonen wie je bent en waar je woont. Hierdoor heeft de exchange inzicht in wie er handelt en wie er achter een account zit. Dit zou onder de aankomende regelgeving een verplicht iets kunnen worden. Hiermee kunnen autoriteiten toezicht houden en uiteraard je zuurverdiende trade profits belasten.

Meldplicht:

Waar banken nu verplicht worden om verdachte transacties te melden, denk aan een verdenkingen bij witwassen, fraude en terroristische activiteiten. Zullen in de toekomst ook exchanges en aanbieders van soortgelijke diensten te maken krijgen met deze meldplicht bij verdachte transacties. Bij verzoek van een Financiële inlichtingen dienst, denk aan de FIOD, is de aanbieder ook verplicht tot overgave van gegevens aan deze instelling. Alle verdachte transacties moeten dus gemeld worden. Deze transacties dienen ook bevroren te worden tot verder onderzoek. Het lijdend voorwerp van dit onderzoek, dat kan jij of ik zijn, mag hierover niet ingelicht worden.

Wanneer gaat de wet in werking?

Daar is op dit moment nog geen specifiek antwoord op te geven, de wetgevingsprocedure bij de Europese Unie loopt nog. Tel daarbij op dat er alweer een aanpassing is op de net uitgebrachte richtlijn verwachten we dat dit binnen enkele jaren van kracht gaat worden. Neemt niet weg dat bedrijven die hierdoor geraakt gaan worden niet nu al maatregelen kunnen nemen die anticiperen op de aankomende regelgeving.


[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=ET

[2] https://www.nu.nl/cryptovaluta/5112227/minister-hoekstra-onderzoekt-wenselijkheid-nederlands-verbod-bitcoin.html

[3] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34808