Van Blockchain tot Bitcoin

Bij Bitcoins denken mensen al snel aan illegale handel, ransomware, valutaspeculaties. De virtuele munt wordt echter juist steeds meer mainstream en laagdrempeliger in gebruik.
Combineer dit met de aantrekkingskracht van enorme koerswinsten, en de stijgende interesse van het grote publiek voor de Bitcoin is snel verklaard. Met de techniek erachter, de blockchain, wordt ondertussen volop geëxperimenteerd op allerlei toepassingsgebieden.
De bitcoin word ook het nieuwe digitale goud genoemd

“Het aantal Nederlanders dat zelf cryptovaluta bezit neemt gestaag toe”

Uit onderzoek van Kantar TNS (het vroegere NIPO) blijkt dat eind 2017 ro’n 35.000 huishoudens een of meerdere cryptocoins in hun bezit hadden, meer dan het dubbele van een jaar eerder.

Het gaat daarbij vooral om Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple en zelfs “De Gulden”

De spectaculair stijgende koersen van dit jaar zijn ongetwijfeld de oorzaak van de gestegen interesse, want in nog eens 150.000 huishoudens wordt overwogen om cryptovaluta aan te schaffen.

Crimineel imago

Voor veel mensen zijn Bitcoins synoniem aan illegale activiteiten op internet en online drugsverkoop. Een grote verzamelplaats voor criminele activiteiten was de webshop Silk Road. Deze anonieme online marktplaats, die begin 2011 werd opgezet, is in 2013 door de FBI opgerold. Op Silk Road werden ook wapens verhandeld en kon je zelfs huurmoordenaars contracteren. De vermoedelijke eigenaar van Silk Road, de Amerikaan Ross William Ulbricht, zou met de site een omzet van 9,5 miljoen Bitcoins hebben binnengehaald.

Een recent voorbeeld waarbij Bitcoins werden gebruikt voor crimineel gewin is de uitbraak van de ransomware Wannacry. Het losgeld om je computer weer te kunnen gebruiken moest betaald worden in Bitcoins. Je kreeg er zelfs een handleiding bij hoe je Bitcoins moest kopen en overmaken aan de gijzel-nemers van je pc.

De Blockchain is een revolutionare techniek

Voor veel andere mensen staat de Bitcoin symbool voor een grootscheepse vernieuwing van de geldmarkt. Met Bitcoins ben je niet meer overgeleverd aan internationale banken, ondoorzichtige monetaire instellingen, inflatie et cetera.

Het gaat dan vooral om de techniek achter de Bitcoin: de blockchain-technologie. Die technologie is toepasbaar voor meer zaken dan financiële transacties. Je kunt er ook allerlei functies en voorwaarden in programmeren, die de toepassing van betaalmiddel overstijgen.

Vanwege die technologie wordt de blockchain in al zijn vormen beschouwd als een revolutionaire ontwikkeling die op allerlei sectoren zal doorwerken. Blockchain is in principe al geschikt voor toepassingen waar sprake is van een database die toegankelijk moet zijn voor alle gebruikers, niet achteraf gewijzigd mag worden en
door gebruikers zelf wordt gesynchroniseerd en geautoriseerd. Dit is in theorie veel goedkoper en sneller dan wanneer er met tussenpersonen wordt gewerkt.

Plannen en Obstakels

Mede om die reden houden overheden, wetenschappelijke instellingen en het zakenleven de ontwikkelingen rond virtueel geld scherp in de gaten. Zo is er vorig jaar op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen een nieuwe community gestart. Hier bestuderen banken en wetenschappelijke instellingen de blockchaintechniek. Delen zij kennis en zijn zij gezamenlijke initiatieven aan het opzetten.

Plannen om de blockchaintechnologie voor bredere toepassingen dan cryptovaluta in te zetten, zijn er vol op. Zo experimenteert een groep internationale verzekeraars waaronder Achmea en Aegon met blockchain verzekeringscontracten.

Een ander voorbeeld is dat de oliebedrijven Shell, BP en het Noorse Statoil samen met onder andere ABN Amro en ING onderzoeken hoe met blockchain de kosten van de oliehandel omlaag gebracht kunnen worden.

Veilige digitale en snelle transacties in plaats van de huidige complexe contracten zijn waar dit samenwerkingsverband op mikt. Eind 2018 hopen ze hiermee van start te kunnen gaan.

Dat er hierbij qua wetgeving nog wel wat obstakels te overwinnen zijn, is een understatement. Als er geen centraal toezicht is, hoe moeten geschillen dan opgelost worden en is er beroep mogelijk? Hoe gaan de contracten eruit zien tussen partijen in de blockchain? Hoe worden belastingen en heffingen opgenomen in de blockchain? Dat moet allemaal nog getoetst worden.

Blockchain:

Ene Satoshi Nakamoto (een pseudoniem) introduceerde eind 2008 het ‘peer-to-peer Electronic Cash System’, dat bekend is geworden als de blockchaintechniek met de Bitcoin als virtuele ‘munt’. Het is een gedecentraliseerd digitaal geldsysteem.

Elke peer in het netwerk heeft een lijst (de blockchain) met alle transacties, zodat door middel van synchronisatie gecontroleerd kan worden of toekomstige transacties geldig zijn en dubbele transacties voorkomen worden.

Elke nieuwe peer synchroniseert een kopie van de blockchain. De blockchain is openbaar. Het bestand is inmiddels behoorlijk groot: zo’n 150 GB aan het eind van 2017. Momenteel zijn er ruim 300.000 transacties per dag, die verzameld worden in blokken van ongeveer 1 MB groot. Op blockexplorer.com kun je live meekijken naar iedere transactie die uitgevoerd wordt op de bitcoin blockchain

DELEN
Vorig artikelEOS
Volgend artikelBitcoin Whitepaper