Disclaimer

Disclaimer bitcoindatabase.nl

Wij van Bitcoin Database verspreiden op regelmatige basis trading signals. Dit gebeurt in de trading group te vinden op Telegram en/ of op Twitter. Wij willen ons uitzonderen van enige vorm van aansprakelijkheid, art. 6:248 lid 2 Bw, met het kennis nemen/ gebruik maken van de verspreide signals staan wij niet in voor een mogelijke winst/ verlies. Het gebruik is voor de volle 100% eigen risico. Het gebruik wordt op geen enkele manier ontraden of aangeraden. Dit gebeurt op eigen initiatief. Met het gebruiken en/ of kennis nemen accepteert u deze disclaimer.

De totstandkoming van deze signalen gebeurt door middel van een mening onderbouwd met statistieken en of indicatoren waardoor er een verwachting geprojecteerd en verspreid wordt in onze sociale media kanalen. Mocht er een betaalde variant komen van deze signalen is deze disclaimer ook van kracht. Het gebruik blijft voor eigen risico. Wij spannen ons in om een zo accuraat mogelijk signaal te verspreiden wat naar ons inzicht tot een mogelijke uitkomst kan leiden. Dit is onder geen enkel beding te kwalificeren als een beleggingsadvies of iets van soortgelijke strekking. Wij benadrukken dat wij geen gelicentieerd orgaan zijn wat door de Autoriteit Financiële Markt wordt erkent. Wij handelen ook niet met een vergunning of toestemming van een soortgelijk orgaan.

Mocht u gebruik wensen te maken van de door ons verstrekte informatie houd in uw achterhoofd dat dit op eigen risico, initiatief en met uw eigen geld is. Wij zullen ons inspannen om een naar onze mening zo zorgvuldig tot stand gekomen advies uit te brengen. Wees ervan bewust dat wanneer u gebruik maakt van de door ons aangeboden informatie u akkoord gaat met deze disclaimer.

Team Bitcoin Database.