Privacyverklaring

Privacybeleid bitcoindatabase.nl

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 januari 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op: bitcoindatabase.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door de cookie melding te accepteren op de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bitcoindatabase respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en adequaat behandeld en beveiligd wordt.

Ons privacy statement is algemene verordening gegevensbescherming compliant. Inhoudende dat de vanaf 25 mei 2018 geldende regelgeving verwerkt is in dit beleid.

Kernpunten van de privacy verklaring:

  • Transparant om te gaan met uw persoonsgegevens, openheid van zaken is de doelstelling.
  • Openheid van zaken, de manier waarop en waarvoor wij uw gegevens gebruiken is duidelijk.
  • Toestemming, u geeft toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens zoniet zullen wij deze niet gebruiken.
  • Doelbinding, wij zullen uw gegevens niet anders gebruiken dan het doel waarvoor deze verzameld zijn.

Het gebruik van verzamelde gegevens:

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Bitcoindatabase of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van  Bitcoindatabse of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging:

Bitcoindatabase draagt de zorg voor de beveiliging van uw gegevens, deze zullen staan op een beveiligde geëncrypteerde server. Hierdoor is de data onleesbaar voor kwaadwillenden die niet in het bezit zijn van de encryptiesleutel. Mocht er onverhoopt toch een beveiligingslek plaatsvinden dan melden wij dit conform de Algemene verordening persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wij houden u op de hoogte.

Cookies:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Bitcoindatabase of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden:

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website. Hieronder valt o.a. het gebruiken van Google advertenties en het gebruik voor interne analyse ten behoeve van de website. Vanwege het feit dat wij actief zijn op sociale media. Waaronder: Twitter, Telegram en Facebook gelden deze bepalingen niet op het platform van derden. Hoe voornoemde partijen omgaan met uw gegevens ligt niet in onze macht. Hiervoor verwijzen wij u naar het privacybeleid van het desbetreffende platform.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Mocht de privacyverklaring veranderen zal dit gemeld worden.

Keuzes voor persoonsgegevens:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief:

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

bitcoindatabase.nl